Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS
Capoeira
Bojové umenia v MMA

Capoeira

Capoeira pochádza z Brazílie, bol to bojový tanec otrokov ktorý sa časom stal plnohodnotným bojovým umením. Pri hľadaní pôvodu Capoeiry sa musíme vrátiť do 16eho storočia, kedy bola Brazília silne kolonizovaná Portugalcami. Portugalci vo veľkom využívali otrockú prácu. Okrem snahy zotročiť miestnych domorodcov, privážali aj otrokov z afrických krajín. Pod hrozbou zbraní a rôznych postihov …

Judo zápas
Bojové umenia v MMA

Judo

Judo v preklade znamená “jemná cesta“, je obranné bojové umenie pochádzajúce z Japonska. Zakladateľom modernej „jemnej cesty“ je Džigoró Kanó ktorý ho charakterizoval ako čo nejefektívnejší prostriedok využitia fyzickej a duševnej sily.  Je veľmi efektívne. Menší a fyzicky slabší jedinec, dokáže poraziť a účinne sa obrániť aj voči väčšiemu a silnejšiemu útočníkovi. Judo je zároveň …

Savate - francúzsky box
Bojové umenia v MMA

Savate

Savate alebo tiež Francúzsky box je postojové bojové umenie kombinujúce kopy a údery. V savate sa nepoužívajú kopy holennou kosťou ako napríklad v Muay Thai. Využíva predovšetkým kopy priehlavkovou časťou, chodidlom alebo pätou. Vychádza s pouličného štýlu boja oblastí Paríž a Marseille. Práve v Marseille sa začali používať vysoké kopy. Názov tohto bojového štýlu pochádza …

Tri postavy robiace bojové umenia- bojové umenia v MMA
Bojové umenia v MMA

Bojové umenia v MMA

Tento článok prináša v skratke bojové umenia ktoré sú v MMA najpoužívanejšie, a majú najväčší prínos pre rozvoj tohto športu. V súčasnosti sa MMA vyvíja ako nové moderné bojové umenie ktoré však čerpá a vychádza z rôznych štýlov ako napovedá aj jeho názov: Mixed Martial Arts – zmiešané bojové umenia. Jednotlivým bojovým umeniam používaným v …

Rodina zakladateľov Brazílskeho Jiu Jitsu
Bojové umenia v MMA

Brazílske Jiu Jitsu

Je obranné bojové umenie pochádzajúce z Brazílie. Bolo vytvorené z najväčšej časti okolo roku 1920 bratmi Heliom,  Carlosom, Oswaldom a Gastāom Gracieovcami. Barzílske Jiu Jitsu sa zameriava na boj na zemi, kde za pomoci získavania výhodných pozícií a rôznych techník páčenia a skrtení donútia supera sa vzdať. BJJ umožnuje menšiemu a slabšiemu účinne sa obrániť voči …